lader afbeelding
Why do we offer free mental health care?

Waarom bieden wij gratis geestelijke gezondheidszorg aan?

In een wereld die wordt gekenmerkt door duizelingwekkende ongelijkheid is de kloof tussen arm en rijk tot ongekende proporties gegroeid. Terwijl de rijkste 1% van de bevolking de afgelopen twee jaar bijna twee keer zoveel rijkdom herbergt als de rest van de wereld samen, hebben veel...