lader afbeelding

Wie zijn we?

Over onze organisatie

Iguality is een geregistreerde non-profitorganisatie in Barcelona, Catalonië (Spanje). Met de sterke overtuiging dat Geestelijke gezondheidszorg moet toegankelijk zijn aan alle leden van de samenleving bieden wij gratis geestelijke gezondheidszorgdiensten voor mensen die het risico lopen op sociale uitsluiting, inclusief maar niet beperkt tot):

I

Vluchtelingen en migranten

I

LGBTQ+ individuen

I

Dakloze mensen

I

Kwetsbare jeugd

Hoe zijn wij begonnen?

Ons verhaal

Werken en vrijwilligerswerk doen bij andere NGO’s actief in onderwijs, gezondheidszorg en cultuur, constateerden de oprichters van Iguality – Luciana, Alex, Marta en Vincent (op de foto) – een onderschatte, terugkerende uitdaging in de gemeenschappen waarmee ze werkten: negatief geestelijk welzijn zorgde er voor dat mensen die al het risico liepen op sociale uitsluiting sterk beperkt werden in het vinden van werk, het deelnemen aan onderwijsprogramma's of het volgen van onderwijsprogramma's maak gebruik van andere mogelijkheden dat dit hun situatie zou kunnen verbeteren.

Als reactie daarop bundelden de vier hun krachten en gebruikten ze hun ervaring met het beheren van verschillende non-profitprogramma's in samenwerking met vrijwilligers om Iguality te starten, en na een jaar voorbereidingen, richtte Iguality op in augustus 2022 gratis en kwalitatief hoogstaand aanbieden geestelijke gezondheidszorg.

Wat doen we?

Ons werk in 3 pijlers

PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING

We bieden verschillende soorten gratis psychosociale ondersteuning, waaronder één-op-één begeleiding en andere activiteiten om positieve geestelijke gezondheidszorg te bevorderen.

SPORT GEMEENSCHAPSGEBOUW

We organiseren sportactiviteiten en evenementen om gemeenschapsopbouw en positieve geestelijke gezondheidszorg te bevorderen door middel van beweging en het samenbrengen van mensen.

BEWUSTMAKING

We geven een stem aan gemeenschappen die te maken hebben met marginalisering en geen toegang hebben tot adequate gezondheidszorg, door middel van belangenbehartiging en onderzoeksactiviteiten.

SOCIALE INNOVATIE

Wij geloven in de kracht van technologie en het gebruik van #Tech4Good, en gebruiken de ervaring van ons team in de private sector om te werken en bij te dragen aan innovatie binnen de sociale sector.

Wat zijn onze kernovertuigingen?

Onze organisatorische basis

Missie

We inspireren en mobiliseren individuen, gemeenschappen, organisaties en overheden om gelijke toegang tot geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en te bevorderen door middel van innovatieve programma's, gespecialiseerde training en actieve bevordering van maatschappelijke rechtvaardigheid.

Visie

We streven naar een samenleving waarin iedereen zijn eigen doel en doelen kan vervullen zonder vooroordelen, discriminatie en onzekerheid, en waar rechtvaardigheid en eerlijkheid de leidende principes zijn om gemeenschappen, organisaties en regeringen te leiden.

Hoe bieden wij zorg?

Onze leidende principes voor ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg

Toegankelijkheid

Geestelijke gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht inkomen, sociale status of achtergrond.

Kwaliteit

Geestelijke gezondheidszorg moet van hoge kwaliteit zijn en worden verleend door gekwalificeerde en toegewijde professionals.

Inclusiviteit

Geestelijke gezondheidszorg moet worden verleend in een ondersteunende, beschermde en inclusieve omgeving.

Wie zijn onze partners?

Organisaties waarmee wij samenwerken

Wat is onze impact?

Ons werk in cijfers sinds 2022

Individuen hielpen met psychosociale ondersteuning

Betere levenskwaliteit na ontvangst van onze steun

Uren gratis psychosociale ondersteuning aangeboden

Aantal actieve vrijwillige betrokken therapeuten

  • Ondersteuningstevredenheidspercentage 94% 94%
  • Tevredenheidspercentage vrijwilligers 95% 95%