lader afbeelding

Psychosociale ondersteuning

Iguality biedt gratis psychosociale ondersteuning aan individuen en gemeenschappen in gemarginaliseerde situaties en die niet gemakkelijk toegang hebben tot (betaalde) geestelijke gezondheidszorg.

Dit doen wij vanuit de sterke overtuiging dat geestelijke gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Lees meer over onze diensten op deze pagina en vraag ondersteuning aan, of word vrijwilliger.

Voor wie zijn onze diensten beschikbaar?

Wij streven ernaar iedereen te ondersteunen die het risico loopt op sociale uitsluiting en die geen toegang heeft tot professionele geestelijke gezondheidszorg via particuliere of openbare gezondheidszorgdiensten vanwege onvoldoende economische middelen, beperkte beschikbaarheid en/of gebrek aan documentatie, inclusief maar niet beperkt tot:

Vluchtelingen- en migrantengemeenschappen

LGBTQ+-gemeenschappen

Migrantengemeenschappen zonder papieren

Anderen lopen het risico van sociale uitsluiting

Als wordt aangenomen dat iemand niet in aanmerking komt voor de diensten van het programma, zullen we altijd proberen alternatieve opties te sturen om ondersteuning te krijgen. Over het algemeen werken wij niet met:

Individuen jonger dan 18 jaar

Gevallen van gewelddadig (verbaal of fysiek) gedrag

Gevallen van desinteresse in de geboden ondersteuning

Gevallen van sterke psychiatrische stoornissen

Gevallen van zwaar (posttraumatisch) trauma

Waarmee kunnen we helpen?

Onze vrijwillige therapeuten kunnen ondersteuning en assistentie bieden bij het verbeteren van verschillende uitdagingen waarmee men te maken kan krijgen, zoals:

Spanning

Angst is een aanhoudende staat van overmatige zorgen, angst of onbehagen die zich kan manifesteren als fysieke, cognitieve en emotionele symptomen. 

Identiteitsproblemen

Identiteitsproblemen houden in dat je je onzeker of verward voelt over wie je bent, inclusief je geslacht, seksualiteit, culturele achtergrond of persoonlijke overtuigingen.

Onzekerheid

Onzekerheid is een gevoel van zelftwijfel, gebrek aan vertrouwen of onzekerheid over zichzelf en iemands capaciteiten, wat vaak leidt tot angst voor oordeel of afwijzing door anderen. 

Eenzaamheid

Eenzaamheid is het gevoel alleen te zijn en te verlangen naar gezelschap, waardoor je je verdrietig kunt voelen en het gevoel hebt dat er iets ontbreekt in je leven.

Droefheid

Verdriet of depressie is een sterk en blijvend gevoel van neerslachtigheid en geen vreugde vinden in dingen, waardoor je soms je interesse in andere dingen in het leven verliest. 

Hoe ondersteuning aanvragen?

Via ons formulier kunt u psychosociale ondersteuning aanvragen. We nemen binnen 14 tot 21 dagen contact met u op nadat we uw verzoek zorgvuldig hebben beoordeeld. Houd er rekening mee dat we veel verzoeken ontvangen en dat onze huidige wachttijd 1-4 maanden bedraagt.

Als u voor een NGO werkt en mensen naar ons wilt doorverwijzen, neem dan contact met ons op om te bespreken hoe u het beste kunt samenwerken.

Vrijwilliger worden?

Als je psycholoog/therapeut bent en het programma wilt ondersteunen, kun je je online aanmelden om vrijwilliger te worden. Houd rekening met deze vereisten:

Je hebt een Master in psychologie (in Spanje of in het buitenland) en bij voorkeur in Klinische Psychologie

Minimaal 1 jaar (stage)ervaring met therapie

Wat bieden wij naast onze psychosociale ondersteuning?

Wij streven ernaar een holistische aanpak te bieden die meer omvat dan alleen advies, voor degenen die dat nodig hebben.

Sportactiviteiten

Wekelijkse voetbal- en andere activiteiten om inclusiviteit en welzijn door middel van sport te bevorderen.

Fysiotherapie

Sessies om het fysieke en mentale welzijn te verbeteren en te werken aan een gezonde levensstijl.

LGBTIQ-ondersteuning

Via onze partner ACATHI verwijzen wij indien gewenst naar gespecialiseerde LGBTIQ-ondersteuning.

Juridisch advies

Met de hulp van een ervaren advocaat kan enig juridisch basisadvies worden geboden.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande diensten alleen beschikbaar zijn voor mensen die onze hoofddienst van psychosociale ondersteuning ontvangen, en gebaseerd zijn op beschikbaarheid, en dus niet altijd gegarandeerd zijn.

IN SAMENWERKING MET